October

1 - Zechariah 10-12; Psalm 126; Luke 14

2 - Zechariah 13-14; Psalm 147; Luke 15

3 - Ezra 5-6; Psalm 138; Luke 16

4 - Esther 1-2; Psalm 150; Luke 17

5 - Esther 3-8; Luke 18

6 - Esther 9-10; Luke 19

7 - Ezra 7- 8; Luke 20

8 - Ezra 9-10; Psalm 131; Luke 21

9 - Nehemiah 1-2; Psalm 133; Luke 22

10 - Nehemiah 3-4; Luke 23

11 - Nehemiah 5-6; Psalm 146; Luke 24

12 - Nehemiah 7-8; Acts 1

13 - Nehemiah 9-10; Acts 2

14 - Nehemiah 11-12; Psalm 1; Acts 3

15 - Nehemiah 13; Malachi 1-2; Acts 4

16 - Malachi 3-4; Psalm 148; Acts 5

17 - Job 1-2; Acts 6-7

18 - Job 3-4; Acts 8-9

19 - Job 5; Psalm 108; Acts 10-11

20 - Job 6-8; Acts 12

21 - Job 9-10; Acts 13-14

22 - Job 11-12; Acts 15-16

23 - Job 13-14; Acts 17-18

24 - Job 15; Acts 19-20

25 - Job 16; Acts 21-23

26 - Job 17; Acts 24-26

27 - Job 18; Psalm 114; Acts 27-28

28 - Job 19; Mark 1-2

29 - Job 20; Mark 3-4

30 - Job 21; Mark 5-6

31 - Job 22; Mark 7-8

September

1 - Ezekiel 15-16; Psalm 70; Revelation 6

2 - Ezekiel I7-19; Revelation 7

3 - Ezekiel 20-21, Psalm 111; Revelation 8

4 - Ezekiel 22-24; Revelation 9

5 - Ezekiel 25-28, Revelation 10

6 - Ezekiel 29-32; Revelation 11

7 - 2 Kings 25; 2 Chronicles 36; Jeremiah 40-41; Revelation 12

8 - Jeremiah 42-44; Psalm 48; Revelation 13

9 - Lamentations 1- 2; Obadiah; Revelation 14

10 - Lamentations 3-5; Revelation 15

11 - Daniel 1-2; Revelation 16

12 - Daniel 3- 4; Psalm 81; Revelation 17

13 - Ezekiel 33-35, Revelation 18

14 - Ezekiel 36-37; Psalm 110; Revelation 19

15 - Ezekiel 38-39; Psalm 145; Revelation 20

16 - Ezekiel 40-41; Psalm 128; Revelation 21

17 - Ezekiel 42-44; Revelation 22

18 - Ezekiel 45-46; Luke 1

19 - Ezekiel 47-48; Luke 2

20 - Daniel 5-6; Psalm 130; Luke 3

21 - Daniel 7-8; Psalm 137; Luke 4

22 - Daniel 9-10; Psalm 123; Luke 5

23 - Daniel 11-12; Luke 6

24 - Ezra 1; Psalm 84-85; Luke 7

25 - Ezra 2-3; Luke 8

26 - Ezra 4; Psalm 113, 127; Luke 9

27 - Haggai 1-2; Psalm 129; Luke 10

28 - Zechariah 1-3; Luke 11

29 - Zechariah 4-6; Luke 12

30 - Zechariah 7-9; Luke 13

August

1 - Isaiah 65-66; Psalm 62; John 3

2 - 2 Kings 21; 2 Chronicles 33; John 4

3 - Nahum 1-3; John 5

4 - 2 Kings 22; 2 Chronicles 34; John 6

5 - 2 Kings 23; 2 Chronicles 35; John 7

6 - Habakkuk 1-3; John 8

7 - Zephaniah 1-3; John 9

8 - Jeremiah 1-2; John 10

9 - Jeremiah 3-4; John 11

10 - Jeremiah 5-6; John 12

11 - Jeremiah 7-9; John 13

12 - Jeremiah 10-12; John 14

13 - Jeremiah 13-15; John 15

14 - Jeremiah 16-17; Psalm 96; John 16

15 - Jeremiah 18-20; Psalm 93; John 17

16 - 2 Kings 24; Jeremiah 22; Psalm 112; John 18

17 - Jeremiah 23, 25; John 19

18 - Jeremiah 26, 35-36; John 20

19 - Jeremiah 45-47; Psalm 105; John 21

20 - Jeremiah 48-49; Psalm 67; 1 John 1

21 - Jeremiah 21, 24, 27; Psalm 118; 1 John 2

22 - Jeremiah 28-30; 1 John 3

23 - Jeremiah 31-32; 1 John 4

24 - Jeremiah 33-34; Psalm 74; 1 John 5

25 - Jeremiah 37-39; Psalm 79; 2 John

26 - Jeremiah 50-51; 3 John

27 - Jeremiah 52; Revelation 1; Psalm 143, 144

28 - Ezekiel 1-3; Revelation 2

29 - Ezekiel 4-7; Revelation 3

30 - Ezekiel 8-11; Revelation 4

31 - Ezekiel 12-14; Revelation 5

July

1 Isaiah 1-3; Titus 3 

2 Isaiah 4-5; Psalm 115-116; Jude 

3 Isaiah 6-7; 2 Chronicles 26-27; Philemon 

4 2 Kings 15-16; Hosea 1; 1 Hebrews 1 

5 Hosea 2-5; Hebrews 2  

6 Hosea 6-9; Hebrews 3 

7 Hosea 10-12; Psalm 73; Hebrews 4 

8 Hosea 13-14; Psalm 100, 102; Hebrews 5 

9 Micah 1-4; Hebrews 6 

10 Micah 5-7; Hebrews 7 

11 Isaiah 8-10; Hebrews 8 

12 Isaiah 11-14; Hebrews 9 

13 Isaiah 15-18; Hebrews 10 

14 Isaiah 19-21; Hebrews 11 

15 Isaiah 22-24; Hebrews 12 

16 Isaiah 25-28; Hebrews 13 

17 Isaiah 29-31; James 1 

18 Isaiah 32-35; James 2 

19 2 Kings 17; 2 Chronicles 28; Psalm 46; James 3 

20 2 Chronicles 29-31; James 4 

21 2 Kings 18-19; 2 Chronicles 32; James 5 

22 Isaiah 36-37; Psalm 76; 1 Peter 1 

23 2 Kings 20; Isaiah 38-39; Psalm 75; 1 Peter 2 

24 Isaiah 40-42; 1 Peter 3 

25 Isaiah 43-45; 1 Peter 4

26 Isaiah 46-49; 1 Peter 5

27 Isaiah 50-52; Psalm 92; 2 Peter 1

28 Isaiah 53-56; 2 Peter 2 

29 Isaiah 57-59; Psalm 103; 2 Peter 3 

30 Isaiah 60-62; John 1 

31 Isaiah 63-64; Psalm 107; John 2 

June

1  Proverbs 19-21; Romans 13

2  Proverbs 22-24; Romans 14

3  Proverbs 25-27; Romans 15

4  Proverbs 28-29; Psalm 60; Romans 16

5  Proverbs 30-31; Psalm 33; Ephesians 1

6  Ecclesiastes 1-3; Psalm 45; Ephesians 2

7  Ecclesiastes 4-6; Psalm 18; Ephesians 3

8  Ecclesiastes 7-9; Ephesians 4

9  Ecclesiastes 10-12; Psalm 94; Ephesians 5

10 Song of Solomon 1-4; Ephesians 6

11 Song of Solomon 5-8; Philippians 1

12 1 Kings 12; 2 Chronicles 10-11; Philippians 2

13 1 Kings 13-14; 2 Chronicles 12; Philippians 3

14 1 Kings 15; 2 Chronicles 13-14; Philippians 4

15 1 Kings 16; 2 Chronicles 15-16; Colossians 1

16 1 Kings 17-19; Colossians 2

17 1 Kings 20-21; 2 Chronicles 17; Colossians 3

18 1 Kings 22; 2 Chronicles 18-19; Colossians 4

19 2 Kings 1-3; Psalm 82; 1 Timothy 1

20 2 Kings 4-5; Psalm 83; 1 Timothy 2

21 2 Kings 6-7; 2 Chronicles 20; 1 Timothy 3

22 2 Kings 8-9; 2 Chronicles 21; 1 Timothy 4

23 2 Kings 10; 2 Chronicles 22-23; 1 Timothy 5

24 2 Kings 11-12; 2 Chronicles 24; 1 Timothy 6

25 Joel 1-3; 2 Timothy 1

26 Jonah 1-4; 2 Timothy 2

27 2 Kings 13-14; 2 Chronicles 25; 2 Timothy 3

28 Amos 1-3; Psalm 80; 2 Timothy 4

29 Amos 4-6; Psalm 86; Titus 1

30 Amos 7-9; Psalm 104; Titus 2

May

1  1 Chronicles 14-15; Psalm 132; Matthew 18

2  1 Chronicles 16; Psalm 106; Matthew 19

3  2 Samuel 7; 1 Chronicles 17; Psalm 2; Matthew 20

4  2 Samuel 8-9; 1 Chronicles 18-19; Matthew 21

5  2 Samuel 10; 1 Chronicles 20; Psalm 20; Matthew 22

6  2 Samuel 11-12; Psalm 51; Matthew 23

7  2 Samuel 13-14; Matthew 24

8  2 Samuel 15-16; Psalm 32; Matthew 25

9  2 Samuel 17; Psalm 71; Matthew 26

10  2 Samuel 18; Psalm 56; Matthew 27

11  2 Samuel 19-20; Psalm 55; Matthew 28

12  2 Samuel 21-23; 1 Thessalonians 1

13  2 Samuel 24; 1 Chronicles 21; Psalm 30; 1 Thessalonians 2

14  1 Chronicles 22-24; 1 Thessalonians 3

15  1 Chronicles 25-27; 1 Thessalonians 4

16  1 Kings 1; 1 Chronicles 28; Psalm 91; 1 Thessalonians 5

17  1 Kings 2; 1 Chronicles 29; Psalm 95; 2 Thessalonians 1

18  1 Kings 3; 2 Chronicles 1; Psalm 78; 2 Thessalonians 2

19  1 Kings 4-5; 2 Chronicles 2; Psalm 101; 2 Thessalonians 3

20  1 Kings 6; 2 Chronicles 3; Psalm 97; Romans 1

21  1 Kings 7; 2 Chronicles 4; Psalm 98; Romans 2

22  1 Kings 8; 2 Chronicles 5; Psalm 99; Romans 3

23  2 Chronicles 6-7; Psalms 135; Romans 4

24  1 Kings 9; 2 Chronicles 8; Psalm 136; Romans 5

25  1 Kings 10-11; 2 Chronicles 9; Romans 6

26  Proverbs 1-3; Romans 7

27  Proverbs 4-6; Romans 8

28  Proverbs 7-9; Romans 9

29  Proverbs 10-12; Romans 10

30  Proverbs 13-15; Romans 11

31  Proverbs 16-18; Romans 12

April

1  Judges 11-12; Psalm 50; 2 Corinthians 1

2  Judges 13-16; 2 Corinthians 2

3  Judges 17-18; Psalm 89; 2 Corinthians 3

4  Judges 19-21; 2 Corinthians 4

5  Ruth 1-2; Psalm 53, 61; 2 Corinthians 5

6  Ruth 3-4; Psalm 64-65; 2 Corinthians 6

7  1 Samuel 1-2; Psalm 66; 2 Corinthians 7

8  1 Samuel 3-5; Psalm 77; 2 Corinthians 8

9  1 Samuel 6-7; Psalm 72; 2 Corinthians 9

10  1 Samuel 8-10; 2 Corinthians 10

11  I Samuel 11-12; 1 Chronicles 1; 2 Corinthians 11

12  I Samuel 13; I Chronicles 2-3; 2 Corinthians 12

13  1 Samuel 14; 1 Chronicles 4; 2 Corinthians 13

14  1 Samuel 15-16; 1 Chronicles 5; Matthew 1

15  1 Samuel 17; Psalm 9; Matthew 2

16  1 Samuel 18; 1 Chronicles 6; Psalm 11, Matthew 3

17  1 Samuel 19; 1 Chronicles 7; Psalm 59, Matthew 4

18  I Samuel 20-21; Psalm 34, Matthew 5

19  1 Samuel 22; Psalm 17, 35; Matthew 6

20  1 Samuel 23; Psalm 31, 54; Matthew 7

21  1 Samuel 24; Psalm 57-58; 1 Chronicles 8; Matthew 8

22  1 Samuel 25-26; Psalm 63; Matthew 9

23  1 Samuel 27; Psalm 141; 1 Chronicles 9; Matthew 10

24  1 Samuel 28-29; Psalm 109; Matthew 11

25  1 Samuel 30-31; 1 Chronicles 10; Matthew 12

26  2 Samuel 1; Psalm 140; Matthew 13

27  2 Samuel 2; 1 Chronicles 11; Psalm 142; Matthew 14

28  2 Samuel 3; 1 Chronicles 12; Matthew 15

29  2 Samuel 4-5; Psalm 139; Matthew 16

30  2 Samuel 6; 1 Chronicles 13; Psalm 68; Matthew 17

February

1   Exodus 26-28; Matthew 21

2   Exodus 29-30; Matthew 22:1-22

3   rest or get caught up

4   Exodus 31-33; Matthew 22:23-46

5   Exodus 34-38; Matthew 23:1-22

6   Exodus 39-40; Leviticus 1; Matthew 23:23-39

7   Leviticus 2-3; Matthew 24

8   Leviticus 4-6; Matthew 25:1-30

9   Leviticus 7-9; Matthew 25:31-46

10  rest or get caught up

11  Leviticus 10-12; Matthew 26:1-19

12  Leviticus 13-15; Matthew 26:20-56

13  Leviticus 16; Matthew 26:57-75

14  Leviticus 17; Matthew 27

15  Leviticus 18-20; Matthew 28

16  Leviticus 21-23; Mark 1:1-28

17  rest or get caught up

18  Leviticus 24-25; Mark 1:29-45

19  Leviticus 26-27; Numbers 1; Mark 2

20  Numbers 2-3; Mark 3

21  Numbers 4-5; Mark 4

22  Numbers 6-7; Mark 5:1-20

23  Numbers 8-10; Mark 5:21-43

24  rest or get caught up

25  Numbers 11-13; Mark 6:1-29

26  Numbers 14-18; Mark 6:30-56

27  Numbers 19-20; Mark 7:1-13

28  Numbers 21-22; Mark 7:14-37

January

□   1   Genesis 1-2; Matthew 1

□   2   Genesis 3-5; Matthew 2

□   3   Genesis 6-7; Matthew 3, Matthew 4

□   4   Genesis 8-11; Matthew 5

□   5   Genesis 12-14; Matthew 6

□  6

□   7   Genesis 15-19; Matthew 7

□   8   Genesis 20-22; Matthew 8

□   9   Genesis 23-24; Matthew 9

□  10  Genesis 25-26; Matthew 10:1-25

□  11  Genesis 27-28; Matthew 10:26-42

□  12  Genesis 29-30; Matthew 11

□  13

□  14  Genesis 31-35; Matthew 12

□  15  Genesis 36-37; Matthew 13:1-23

□  16  Genesis 38-40; Matthew 13:24-58

□  17  Genesis 41; Matthew 14:1-21

□  18  Genesis 42-43; Matthew 14:22-36

□  19  Genesis 44-55; Matthew 15:1-20

□  20

□  21  Genesis 46-48; Matthew 15:21-39

□  22  Genesis 49-50; Exodus 1, Matthew 16:1-4

□  23   Exodus 2-4; Matthew 16:5-28

□  24  Exodus 5-6; Matthew 17

□  25  Exodus 7-10; Matthew 18:1-20

□  26  Exodus 11-12; Matthew 18:21-35

□  27 

□  28  Exodus 13-15; Matthew 19:1-15

□  29  Exodus 16-19; Matthew 19:16-30

□  30  Exodus 20-22; Matthew 20:1-16

□  31  Exodus 23-25; Matthew 20:17-34